Konsultation

Konsultation sker kun efter aftale. Vi arbejder normalt med konsultation på samlet 15 minutter, som skal indeholde både selve konsultationen men også journalføring, udfærdigelse af henvisninger osv.

Ved elektronisk tidsbestilling kan der kun bestilles 15 minutters konsultationer og kun 1 tid pr. dag .

Der kan ikke bestilles tid elektronisk til svangre- og børneundersøgelser, kørekort > 70 år samt vaccinationer.

Vi bestræber os på, at holde de aftalte tider og beder derfor også om at vore patienter holder sig indenfor den aftalte tid. Vi kan desværre blive forsinkede grundet akutte eller uforudsete henvendelser eller skader og beder om forståelse herfor.

Vær opmærksom på, at visse typer læge- og sygeplejerskearbejde ikke er omfattet af sygesikringen – og der vil derfor være en egenbetaling. Det drejer sig eksempelvis om kørekortsattester, forsikringsattester og andre typer attester ifm sygdom og udlandsophold. Der gælder også egenbetaling ved rejsevaccinationer og vejledninger herom. Du er velkommen til at forhøre dig om pris.